top of page

All For Eco med i Founderpodden

Senaste avsnittet (#6) av Founderpodden handlar om All For Eco! Lyssna för att förstå närmare var vi kommer ifrån.

Där nämner jag ett par grafer, som du kan finna nedan. Den första visar den globala medeltemperaturens utveckling de senaste 12,000 åren. Blå linje för uppmätta värden, röd linje för beräknad framtida utveckling enligt "medelscenario". Fysiker eller ej, var och en kan själv bilda sig en uppfattning om världen behöver räddas.

Temperature Change relative to 1961-1990 mean

En stark faktor för temperaturkurvans utveckling är som bekant halten koldioxid i atmosfären. Läs "The Ends of the World" av Peter Brannen för en närmare och insiktsfull förklaring i ämnet. Här är en graf över koldioxidhalten de senaste 800,000 åren.

Atmospheric CO2 concentration the last 800,000 years

Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page