top of page

Alla vill rädda klimatet,

men hur gör man? Alla kan göra något. Många kan tänka sig att göra lite mer. Några är villiga att ägna mycket tid, kraft och pengar på att förändra världen.

 

På många sätt liknar det ett spel med olika nivåer, eller levlar/levels som det väl heter numera. Vilken level är du på? Vad behöver du göra för att komma upp till nästa level?

 

Den här webplatsen handlar om just det. Hur var och en av oss rent konkret kan bidra till att lösa klimatproblemet. För det är vi som måste göra det. Vi kan inte förvänta oss att någon annan, tex några politiker eller företagare på egen hand ska fixa detta. I en väl fungerande demokrati eller marknad kan stämningar och beteendemönster hos majoriteten av befolkningen plockas upp, lagstiftas, mötas med uppfinningar och samordnas. Men att det inte händer av sig självt har blivit allt tydligare på senare år.

 

Det har blivit dags för oss att levla upp!

Läs mer om bakgrunden till denna webplats
bottom of page