top of page

Klimatspelets grunder

Förstå Målgruppen

Att bygga website och appar, att fylla dem med relevant innehåll, att lansera dem och att driva någon slags organisation runt detta är inte direkt enkelt, men vi kan tveklöst klara det. Kruxet med den här idén är att göra det på ett sätt som är tillräckligt tilltalande för att vi ska kunna attrahera och behålla användare. För att nå vårt mål måste vi alltså förstå målgruppen. Tillåt mig därför lite funderingar kring vad jag tror om våra framtida användare, och vad som motiverar dem.

Uppenbarligen finns det personer som vill ägna tid och pengar åt att förbättra samhället. Det vet jag, eftersom jag räknar mig själv dit och känner många sådana personer. Om man ser till Maslows behovstrappa (https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/) så skulle jag tro att det som driver oss är "självförverkligande", nivå fem. Vi har redan en hyfsat stabilt liv på alla de underliggande nivåerna, men känner ett behov av att göra det vi har potential att göra.

Det är klart att det är attraktivt att nå ut till fler som befinner sig på nivå fem. Om vi är duktiga kan vi engagera dem att kanalisera sin energi i vår riktning. Det finns dock inte så värst många i denna kategori, så vi måste söka vidare. Att få dem som kämpar med de två understa nivåerna intresserade av klimat och miljö, oavsett om en del av deras problem skulle kunna vara orsakade av detsamma, tror jag är lönlöst. Lyckligtvis finns det inte så värst många på dessa nivåer i Sverige och västvärlden. Så de breda lagren vi måste vända oss till är de som söker "kärlek, vänskap, makt, uppskattning".

Den här analysen är jag sannerligen inte först med att göra. Skulle gissa att en utbildning i marknadsföring passerar denna punkt nånstans första veckan. En annan uppdelning från marknadsföringen är vilka slags budskap som används. Man kan använda rationella argument. Just där tror jag inte vi kommer att stöta på några som helst problem i vårt projekt. Och så kan man spela på målgruppens känslor. En marknadschef (https://www.hemsida24.se/2016/09/13/7-kraftfulla-k%C3%A4nslor-framg%C3%A5ngsrik-marknadsf%C3%B6ring-m%C3%A5ste-inkludera-33357990) räknar upp sju känslor som ofta förekommer och kombineras i marknadsföring

+ glädje/lycka

+ rädsla

+ humor

+ överraskningar

+ sorg/medlidande

+ kärlek/gemenskap

+ igenkännande

Jag tror att vi i vårt projekt har goda möjligheter att använda allihop. Ju fler vi kan väva in i spelupplevelsen, desto starkare kan den bli.

Grundpelare i klimatspelet

+ Uppdrag, level

Idag upplever många svenskar att det skulle vara en uppoffring att låta bli att åka till Thailand. Så var det inte för 25 år sedan. En förskjutning har alltså skett i samhället över dessa år, en förskjutning i vårt kollektiva medvetande. Denna förskjutning har skett långsamt och gradvis. Samma slags förskjutning kan förstås gå åt andra hållet. Genom en långsamt glidande och upprepad exponering för nya tankar och ideal kan man förflytta berg. Och befolkningar.

För att bryta sina gamla vanor och skapa nya måste man gå utanför sina invanda mönster. Det kostar energi, och därför har vi ett inneboende motstånd mot förändringar. För att komma över tröskeln till en möjlig förändring måste vi väcka en tillräckligt stark energi hos mottagaren. Ilska, gemenskap, medlidande osv är bra källor till energi. En särskilt effektiv blandning är det vi kallar en utmaning, typ "klarar du att vara utan kött en vecka?". Utmaningen innehåller lite ilska, lite rädsla, lite överraskning, och inte minst behövs det någon slags belöning för den som klarar av utmaningen. Det får inte vara för svårt, då får man bara avsmak. Det får inte vara för lätt, då känns det som tidsslöseri och känslan av stolthet över att man klarat av något (http://www.phrasemix.com/phrases/feel-a-sense-of-accomplishment) uteblir. Därför tror jag det är viktigt att ha nivåer/levlar i uppdragen. Att ändå få se både för lätta och för svåra uppdrag då och då kan ändå vara av godo. Det ger en känsla av var man är i sin klimatkarriär. "Den där nivån har jag klarat av för länge sedan", eller en viss mental förberedelse över vad som kommer i framtiden.

Levlar förbättrar möjligheterna att presentera rimliga förslag till uppdrag, och det höjer stolthet/glädje både när ett uppdrag klaras av och när man kan se framsteg i klimatkarriären genom att man levlar upp. För att ytterligare höja känslan av att ha klarat av nåt kan levlarna göras mer olika varandra genom att de har teman. Både beträffande en levels område (energi, transport, mat, ...) och beträffande dess krets (mig själv hemma, familjen, jobb/skola, fritid, ekonomi, sociala medier, ...). Man bör kunna komma till nästa level utan att ha fullgjort alla uppdrag på en viss level, så att man inte fastnar bara för att det är vissa saker man inte kan (tänka sig att) göra.

Uppdragen bör vara spretiga så att vi täcker in alla olika känslor. De uppdrag som har drag av "negativa" känslor bör även ha med en "positiv". T.ex. rädsla med glädje eller humor. Eller sorg med gemenskap. Uppdrag som har rationell grund bör ha en länk eller förklaring så att den som vill förstå eller kritisera ett uppdrag kan se hur tankar eller ev. beräkningar har gått till. En del uppdrag bör appellera till andra mänskliga sidor än den rationella. Tex kan uppdrag handla om att skriva en sång eller ett rim, ta en klimatfika med en vän, eller ordna en fest med klimattema.

Jag tror det blir väsentligt roligare och mer utmanande att välja uppdrag om valet har ett element av lotteri/kinder egg. Man väljer själv uppdrag, men den information man har i valsituationen är en högst diffus antydan till vad det är för slags uppdrag. Kanske blå uppdrag handlar om mat, och en markering med "4" antyder att det är ganska lätt. Sedan får man öppna och se detaljerna. Man kan neka ett uppdrag om det verkligen inte passar, men på det här sättet utmanas man att överväga sådant man kanske inte hade kommit i närheten av annars. Över tid blir det en tillvänjningsprocess. Tanken blir normal.

Uppdrag ska ha en tid kopplad till sig. Man ska hålla ut, t.ex. klara sig utan kött en vecka. Eller man ska klara av något inom tidsfristen, t.ex. prata med sin bank om fossil divestering inom en månad. En speciellt slags uppdrag, som inte har någon tid kopplad till sig kallar jag livsstilsval. Dessa gäller tills vidare från idag.

+ Livsstilsval, pin

Ett livsstilsval kan vara att bli vegetarian, att aldrig flyga till Thailand eller att enbart köpa grön el. De har stort värde och de livsstilsval man har gjort bör definitivt synas vitt och brett, kanske som en pin? Eftersom många av dessa steg kan upplevas som ganska stora och uppoffrande bör man kanske vara försiktig med att lista ett större antal av dem som man inte har accepterat ännu på en och samma plats. Det kan lätt bli för mycket och väcka avståndstagande för dem som har lång väg kvar i sin klimatkarriär, och det är nog tyvärr de allra flesta av oss, trots allt.

Livsstilsvalen bör ha en koppling till vilka uppdrag som (inte) visas. Det jag menar är att om man accepterat "vegetarian" som livsstilsval behöver man inte få uppdraget att "vara utan kött en vecka". Det gäller bara att få till denna koppling i systemet på ett rimligt enkelt vis.

+ Utvärdering, avatar

Då och då under spelets gång ska det komma en utvärdering. Kanske i samband med att man går upp till ny level? En utvärdering är en övergripande genomgång av användarens livsstil. Det kanske kan komma en del frågor, men en del svar får man av ev. livsstilsval som gjorts och kanske genom de uppdrag som genomförts. Till sist presenteras i.a.f. en bild av hur klimatsmart användaren är och hur långt i klimatkarriären denne kommit. Beroende på hur bra man kommer ut tilldelas man en lämplig avatar (figur).

+ Rekommendationer

Förutom uppdrag tror jag starkt på att spelet bör ha en avdelning för rekommendationer. Där användare kan lägga in tips och förslag på klimatsmarta lösningar på allehanda vardagsproblem. T.ex. restauranger med bra vegetarisk meny, hantverkare som arbetar med gröna metoder och material, banker som har stor kompetens på klimatsmart sparande, vilken app man ska ha för att ta sig fram klimatsmart i Berlin. Här finns det en enorm potential. Både att bli platsen alla som alla går till när de vill hitta klimatsmarta lösningar, och för företag som tillhandahåller dessa tjänster och produkter att vilja synas på.

+ Nyheter

Att förmedla nyheter i spelet är också en viktig grundpelare. Dels visar dessa nyheter på att det händer mycket inom klimatsfären. Dels blir ett nyhetsflöde snabbt till ett behov. TVs Rapport lever på precis samma känsla som får oss att vilja se nästa avsnitt av Game of Thrones, eller vilken sitcom som helst. Rapportredaktionen känner väl till detta och var de som berättade detta för mig. Dessutom bidrar det till att spelet blir platsen man går till när man vill ha koll på klimatsmart. För ingenjörstyper är sånt här oemotståndligt ;-)

Dessutom är nyheter en bra anledning för en app att plinga till några gånger om dagen och visa en sån där liten röd cirkel med ett nummer i, som man känner sig tvungen att kolla av då och då.

+ Påverka

Väsentligt för att man ska uppfatta sig som medlem av en community snarare än kund är att man har en verklig möjlighet till att påverka innehållet. Att vara medlem ökar identifikationen högst väsentligt, vilket är anledningen till att en massa konsumentföretag försöker fylla våra plånböcker med medlemskort. Ett mycket påtagligt sätt att få en användare att känna sig som medlem är att låta den skapa och kurera innehållet i spelet. Att låta användarna själva skriva uppdrag, rekommendationer, länka till nyheter, hitta på tänkbara livsstilsval, osv löser också problemet med att hitta tillräckligt många skribenter som kan hitta på lämpliga förslag, och hitta på saker som kanske passar i miljöer (länder, personlighetstyper, ekonomiska skikt) där vi kanske inte hade hittat skribenter annars.

Att låta användare skriva ger också en del problem. Kvaliteten kan förmodas bli ojämn. En del användare kanske kommer med förslag som inte är så väl genomtänkta klimat- och miljömässigt. Man kan även tänka sig att en del företag skulle komma på tanken att skriva förslag som gynnar dem mer än klimatet. Därför behövs i så fall en mekanism för att solla fram de bästa förslagen, ständigt förbättra dem och plocka bort sådant som blivit utdaterat. Även detta kan göras av en community, genom röstning. Man kan låta alla användare kontinuerligt rösta fram de bästa förslagen. Ju fler röster ett förslag har, desto större chans att presenteras för andra användare.

För att säkerställa att innehållet blir bra även med röstning tror jag att mer erfarna användare med högre level ska ha större röststyrka än oerfarna. Faktum är att det nog är bäst att hålla nykomlingar på de lägsta nivåerna helt utanför det här. T.ex. så att det är först på level 4 användare kan lägga in uppdrag, nyheter mm och börja rösta.

Den som lägger in uppdrag, nyheter, rekommendationer, osv. får poäng för detta. Hur mycket poäng beror på hur många som röstar på förslaget. T.ex. 1 poäng för förslag med 20 röster, 2 för 40 röster, 3 för 80 osv. Det spelar m.a.o ingen roll hur klimatsmart man är/har varit. Poäng får man inte för att man är klimatsmart, det får man för att man är aktiv med frågan och sig själv. Alla kan bidra genom att vara aktiv på sin nivå.

+ Socialt

Självklart måste vi använda de sociala medierna effektivt. Varje gång man klarar ett uppdrag eller deklarerar ett livsstilsval måste det finnas en knapp så att man får en föreslagen tweet eller facebook uppdatering som man bara kan klicka iväg. Vi ska inte heller glömma att FB och Twitter inte är de enda kanalerna, särskilt inte bland yngre användare. Det måste förstås vara lika enkelt att dela en intressant nyhet eller rekommendation.

Dessutom tror jag vi borde ha grundläggande social funktionalitet direkt i vårt system. Varje person kan lägga upp en bild och presentation av sig själv, länka sig till vänner, skriva korta meddelanden som skickas till vännerna. Dessutom syns naturligtvis alla avklarade uppdrag, pins, livsstilsval osv på sidan. Level och kanske poäng också.

+ Roligt och varierat

Det måste vara roligt för användare att hålla på med site och appar. Innehållet måste ha visst mått av humor. Den grafiska utformningen bör associera mer med spel än todo-lista, mer DuoLingo än Skatteverket så att säga. Utseendet bör variera lite från gång till annan, så det känns levande. Emellanåt bör det dyka upp oväntade grafiska effekter eller meddelanden, tex att just idag är det 1 år sedan du började använda appen.

Planetära hälsningar,

/Janne Lindblad

070-2855728

Taggar:

Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page