top of page

Prova på smartare transport

Ta dig till en vardagsaktivitet på ett smartare sätt minst en gång under veckan.

Åk till någon plats du brukar åka till, tex. jobb, skola, fritidsaktivitet eller affären på ett klimatmässigt bättre vis än vanligt. Främst cykel eller till fots, men om du brukar åka bil är allmänna kommunikationsmedel ett alternativ.

Transportsektorn står för omkring en fjärdedel av alla utsläpp av växhusgaser. [https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions].

Taggar:

Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page